รายงานการประชุม ก.อบต.จังหวัดตาก ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 ต.ค. 2556 เวลา 17.01 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 916 ท่าน