ด่วนที่สุด ขอให้ อปท. ตรวจสอบบัญชีตำแหน่งต่างๆ ที่ร้องขอให้ กสถ. ดำเนินการสอบแข่งขันแทน รายงานจังหวัดภายในวันจันทร์ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๖  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 ต.ค. 2556 เวลา 14.19 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1577 ท่าน