รายงานการประชุม ก.ท.จ.ตาก ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๖  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 31 ต.ค. 2556 เวลา 10.20 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 910 ท่าน