รายงานการประชุม ก.ท.จ.ตาก ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 5 พ.ย. 2556 เวลา 09.27 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 935 ท่าน