สรุปผลการนิเทศติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตราฐานการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 พ.ย. 2556 เวลา 15.58 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 434 ท่าน