รายงานการประชุม ก.อบต.จังหวัดตากตาก ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ (ส่วนที่ ๒)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 ธ.ค. 2556 เวลา 09.49 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 753 ท่าน