ประกาศ ก.อบต.จังหวัดตาก เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนและจำนวนเงินที่ปรับเพิ่ม สำหรับคุณวุฒิ ที่ ก.พ. หรือคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลรับรองว่าคุณวุฒินั้น เป็นคุณวุฒิเฉพาะตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง (ฉบับที่ ๓)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 ธ.ค. 2556 เวลา 11.18 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1494 ท่าน