ประกาศ ก.ท.จ.ตาก เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดมาตรฐานตำแหน่งลูกจ้างเทศบาล  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 17 ธ.ค. 2556 เวลา 15.51 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 754 ท่าน