ด่วนที่สุด แจ้งประสาน อปท. ในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งต่อคนป่วยในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 ธ.ค. 2556 เวลา 16.40 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 437 ท่าน