โอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเข้าบัญชี ธ.กรุงไทย เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2556 (ที่ ตก 0023.5/ว 1266)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 26 ธ.ค. 2556 เวลา 14.55 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 449 ท่าน