โอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ วันที่ 24 มกราคม 2557  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 ม.ค. 2557 เวลา 12.08 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 478 ท่าน