ด่วนที่สุด โครงการเพิ่มเศักยภาพบุคลากรภาครัฐและผู้ประกอบการสู่ประชาคมอาเซียนฯ  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 3 ก.พ. 2557 เวลา 12.37 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 488 ท่าน