การสนับสนุนงานวิชาการด้านงานทางของ อปท.  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 มี.ค. 2557 เวลา 16.56 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 324 ท่าน