รายงานการประชุม ก.ท.จ.ตาก ครั้งที่ 10 /2552 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2552  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 28 ม.ค. 2553 เวลา 17.51 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 818 ท่าน