แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ วันที่ 22 พฤษภาคม 2547  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 พ.ค. 2557 เวลา 10.11 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 595 ท่าน