จัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตเลียม ครั้งที่2/2557  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 28 พ.ค. 2557 เวลา 14.30 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 468 ท่าน