การตรวจราชการแบบบูรณาการ เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า/หมอกควัน และภัยแล้ง  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 มิ.ย. 2557 เวลา 14.19 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 369 ท่าน