การบันทึกข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาศูนย์พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่หนังสือ ด่วนที่สุด ตก 0023.3/วลงวันที่ 4 มิถุนายน 2557  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 5 มิ.ย. 2557 เวลา 08.49 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 578 ท่าน