โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา ด้านการอ่าน การเขียนและการวิเคราะห์ ประจำปี 2557  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 5 มิ.ย. 2557 เวลา 15.39 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 278 ท่าน