แบบติดตามผลการดำเนินการ (งบลงทุน)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 มิ.ย. 2557 เวลา 09.45 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 574 ท่าน