ด่วนมาก..ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ (ครั้งที่ ๑) ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ โรงแรมชากังราวริเวอร์วิว อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร ..ผู้เข้าร่วมประชุมประกอ  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 มิ.ย. 2557 เวลา 15.23 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 409 ท่าน