ขอเชิญประชุมชี้แจงแผนปฏฺิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2557  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 มิ.ย. 2557 เวลา 17.44 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 293 ท่าน