ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติในการเสนอเรื่องเพื่อนำความกราบบังคมทูลพระกรุณา  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 มิ.ย. 2557 เวลา 10.17 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 282 ท่าน