ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติราชการในการดำเนินงานด้านเอกสาร  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 มิ.ย. 2557 เวลา 12.56 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 323 ท่าน