แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ วันที่ 10 มิ.ย.2557  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 มิ.ย. 2557 เวลา 16.19 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 453 ท่าน