อนุมัติโอนจัดสรรงโครงการป้องกันและแก่ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมบำบัดฟื้นฟู ฯ และกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 16 มิ.ย. 2557 เวลา 09.37 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 411 ท่าน