บีญชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2557 (เพิ่มเติม)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 มิ.ย. 2557 เวลา 10.51 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 411 ท่าน