ให้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นตรวจสอบบัญชีถือจ่าย (ครูผู้ดูแลเด็ก) ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้  
 

ให้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นตรวจสอบข้อมูลบัญชีถือจ่ายตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ หากมีข้อสงสัยติดต่อ
คุณรุ่งรัตน์ เบอร์ 055-514483 ต่อ 3

ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จวันที่ 15 ก.ค. 57
(ส่งที่แก้ไขมาที่ท้องถิ่นจังหวัด)
รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.taklocal.org/news_detail.php?id=9456

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 มิ.ย. 2557 เวลา 11.29 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 684 ท่าน