ขอเชิญประชุม ก.ท.จ.ตาก ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ วันพุธที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมทีลอซู ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดตาก  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 23 มิ.ย. 2557 เวลา 14.15 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 406 ท่าน