เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดตาก เรื่อง การบริหารงานของ อบต.  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 ก.พ. 2553 เวลา 17.01 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 508 ท่าน