รายละเอียดการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของ อปท. เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 ก.พ. 2553 เวลา 10.24 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 629 ท่าน