ด่วนที่สุด ขอความอนุเคราะห์การระบายหอมแดงจังหวัดศรีสะเกษ  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 26 ก.พ. 2553 เวลา 15.52 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 631 ท่าน