รายละเอียดการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่เปิดรองเงินภาษีของ อปท. เมื่อวัรชนที่ 29 มีนาคม 53  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 29 มี.ค. 2553 เวลา 13.29 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 621 ท่าน