แจ้งการตรวจสอบการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 เม.ย. 2553 เวลา 09.31 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 617 ท่าน