การยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนเงินเบี้ยยังชีพ  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 เม.ย. 2553 เวลา 14.36 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1992 ท่าน