การปรับปรุงฐานข้อมูลบุคลากรที่ถ่ายโอนไปยังองค์กรปกครองท้องถิ่น  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 26 มี.ค. 2552 เวลา 14.09 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 716 ท่าน