โอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ไทยเข้มแข็ง) วันที่ 6 พ.ค. 53  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 6 พ.ค. 2553 เวลา 10.34 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 552 ท่าน