รายงานการประชุมการพัฒนาการกีฬาของ อปท. ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2553  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 พ.ค. 2553 เวลา 14.51 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 799 ท่าน