รายละเอียดการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนทั่วไป ไทยเข้มแข็ง) เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2553  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 พ.ค. 2553 เวลา 15.43 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 711 ท่าน