โอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ไทยเข้มแข็ง) วันที่ 12 พ.ค. 53  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 พ.ค. 2553 เวลา 16.46 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 630 ท่าน