ด่วนที่สุด โครงการพัฒนาศักยภาพข ขรก./พนง.ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ภายในวันที่ 16 มิ.ย. 53 แนบท้ายนี้  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 มิ.ย. 2553 เวลา 17.21 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 697 ท่าน