การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธื 2559  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 16 ก.พ. 2559 เวลา 17.09 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 344 ท่าน