แจ้งการสำรวจข้อมูลการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น LSEP  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 16 ก.พ. 2559 เวลา 17.24 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1404 ท่าน