การแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับกลุ่มจังหวัด การศึกษาท้องถิ่น และระดับส่วนกลาง แทนตำแหน่งที่ว่างลง  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 17 ก.พ. 2559 เวลา 08.29 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 250 ท่าน