การจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย 2559  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 17 ก.พ. 2559 เวลา 09.00 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 703 ท่าน