แนวทางกำหนดข้อบัญญัติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจัดส่งน้ำเสียไปบำบัดโดยระบบบำบัดน้ำเสียรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 17 ก.พ. 2559 เวลา 09.20 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 371 ท่าน