รายชื่อผู้บริหาร อปท. ที่เข้าร่วมโครงการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลฯ ณ จ.เชียงใหม่  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 17 ก.พ. 2559 เวลา 17.06 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 298 ท่าน