ผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพฯ  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 ก.พ. 2559 เวลา 13.36 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 399 ท่าน