ด่วนที่สุด สำรวจความต้องการดำเนินโครงการก่อสร้างหรือกิจกรรมที่มีส่วนผสมของยางพารา (ภายใน 23 ก.พ.59)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 ก.พ. 2559 เวลา 15.40 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 176 ท่าน