รายงานการประชุมข้าราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 9/2553  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 ธ.ค. 2553 เวลา 14.27 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 724 ท่าน